Long position

Long position – Thế giá lên là tình trạng nhà đầu tư đã bỏ tiền mua một loại chứng khoán và hy vọng sẽ kiếm lời khi giá tăng

Bài Viết Liên Quan

Bài tiếp