Ask

Ask hay asking price (còn gọi là offer) là giá bán ra hay chào bán

Bài Viết Liên Quan

Bài tiếp